DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

Báo cáo sâu bệnh tuần 18 (29/04/2019 - 03/05/2019) tỉnh Lâm Đồng

TỈNH LÂM ĐỒNG

Chi cục Bảo Vệ Thực Vật – Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng

BÁO CÁO SÂU BỆNH TUẦN 18/2019

(Từ 29/4/2019 đến 03/5/2019)

1. Điều kiện thời tiết.

  • Nhiệt độ thấp: 11 - 140C
  • Nhiệt độ trung bình: 22 – 240C
  • Nhiệt độ cao: 34 – 370C
  • Ẩm độ không khí trung bình: 80 - 85%

Trong tháng, thời tiết tỉnh Lâm Đồng diễn biến theo hướng ngày nắng chiều tối có mưa rào và dông, có nơi có mưa to vừa đến mưa to.

2. Tình trạng bệnh trên cây cà phê.

3. Dự báo sâu bệnh tuần tới

  • Bọ xít muỗi (cà phê chè), sâu đục thân,bệnh khô cành, bệnh rĩ sắt.

4. Biện pháp phòng ngừa

  • Tiếp tục theo dõi tình hình gây hại của bọ xít muỗi tại các khu vực cà phê chè mới ra đọt non, thường xuyên vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin... để phòng trừ.
  • Mùa mưa đến cũng là điều kiện cho bệnh rĩ sắt xuất hiện gây hại. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất hexaconazole; Diniconazole, Difenoconazole + Propiconazole... để phòng trừ.

Bình luận

Bạn muốn chia sẻ?
Nhập ý kiến của bạn Gửi ý kiến

Chưa có bình luận