DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

Báo cáo sâu bệnh tuần 33 (12/08/2019 - 16/08/2019) tỉnh Đak Nông

TỈNH ĐẮK NÔNG

Chi cục Bảo Vệ Thực Vật – Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông

BÁO CÁO SÂU BỆNH TUẦN 33/2019

(Từ 12/8/2019 đến 16/8/2019)

1. Điều kiện thời tiết.

  • Nhiệt độ thấp: 190C
  • Nhiệt độ trung bình: 250C
  • Nhiệt độ cao: 300C
  • Độ ẩm không khí trung bình: 87%

Thời tiết trên địa bàn tỉnh trong tuần qua do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên đầu tuần có mưa lớn trên diện rộng đến nay lượng mưa đã giảm, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

2. Tình trạng bệnh trên cây cà phê

Các đối tượng gây hại chủ yếu:

  • Bệnh rỉ sắt, bệnh khô đầu cành (thán thư), bệnh đốm mắt cua, bệnh thối thân; bệnh lở cổ rễ, rệp sáp hại rễ, chùm quả; tuyến trùng hại rễ,... gây hại rải rác, mật độ, tỷ lệ hại thấp.

3. Dự báo sâu bệnh tuần tới

Cần đề phòng các đối tượng như:

  • Bệnh rỉ sắt, bệnh khô đầu cành (thán thư), đốm mắt cua, thối thân; mọt đục cành, tuyến trùng, rệp vảy xanh, vảy nâu,... gây hại. Ngoài ra cần đề phòng một số bệnh do sinh lý gây vàng lá.

4. Biện pháp phòng ngừa

  • Cần cắt cành, tạo tán loại bỏ chồi vượt hợp lý, bón phân cân đối, đầy đủ và bổ sung trung, vi lượng cần thiết như Ca, Mg, Zn, S,... để giúp cây, sinh trưởng phát triển tốt trong giai đoạn nuôi quả và ra cành dự trữ vụ sau và hạn chế tình trạng rụng quả mùa mưa.

Bình luận

Bạn muốn chia sẻ?
Nhập ý kiến của bạn Gửi ý kiến

Chưa có bình luận