DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

Báo cáo sâu bệnh tuần 34 (19/08/2019 - 23/08/2019) tỉnh Lâm Đồng

TỈNH LÂM ĐỒNG

Chi cục Bảo Vệ Thực Vật – Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng

BÁO CÁO SÂU BỆNH TUẦN 34/2019

(Từ 19/8/2019 đến 23/8/2019)

1. Điều kiện thời tiết.

  • Nhiệt độ thấp: 17 – 18,60C
  • Nhiệt độ trung bình: 19,8 – 22,50C
  • Nhiệt độ cao: 29 – 32,80C
  • Ẩm độ không khí trung bình: 83 – 87%
  • Lượng mưa: 4,3 – 102,8 mm

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu âm u, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi.

2. Tình trạng bệnh trên cây cà phê.

  • Bọ xít muỗi gây hại 1.432ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (201 ha nhiễm nặng), giảm 15ha so với kỳ trước, TLH 27 - 42%.
  • Bệnh gỉ sắt ít biến động so với kỳ trước, trong tuần có 410ha nhiễm bệnh tại Đà Lạt, Lâm Hà, TLH 27-32%.
  • Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, rệp vẩy,… gây hại ở mức nhẹ.

3. Dự báo sâu bệnh tuần tới

  • Thời tiết âm u, có mưa bọ xít muỗi có thể phát sinh gây hại mạnh trên cây cà phê chè, cần thường xuyên kiểm tra vườn trồng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra chú ý các đối tượng bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, khô quả.

4. Biện pháp phòng ngừa

  • Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin... để phòng trừ.

Bình luận

Bạn muốn chia sẻ?
Nhập ý kiến của bạn Gửi ý kiến

Chưa có bình luận