DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

Báo cáo sâu bệnh tuần 35 (16/08/2019 - 30/08/2019) tỉnh Lâm Đồng

TỈNH LÂM ĐỒNG

Chi cục Bảo Vệ Thực Vật – Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng

BÁO CÁO SÂU BỆNH TUẦN 35/2019

(Từ 26/8/2019 đến 30/8/2019)

1. Điều kiện thời tiết.

  • Nhiệt độ thấp: 14 – 170C
  • Nhiệt độ trung bình: 18 – 230C
  • Nhiệt độ cao: 32 – 350C
  • Ẩm độ không khí trung bình: 85 – 87%
  • Lượng mưa: 3,2 – 63,6 mm

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu âm u, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi.

2. Tình trạng bệnh trên cây cà phê.

  • Bọ xít muỗi gây hại 1.251ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông (216 ha nhiễm nặng), giảm 181ha so với kỳ trước, TLH 27 - 45%.
  • Bệnh gỉ sắt nhiễm 313ha tại Đà Lạt, Lâm Hà, (giảm 97ha so với kỳ trước), TLH 26-41%.
  • Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, rệp vẩy,… gây hại ở mức nhẹ.

3. Dự báo sâu bệnh tuần tới

  • Thời gian tới thời tiết tiếp tục có mưa thuận lợi cho bọ xít muỗi phát triển và gây hại, cần thường xuyên kiểm tra vườn trồng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra chú ý các đối tượng bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, khô quả…

4. Biện pháp phòng ngừa

  • Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ...để phòng trừ..

Bình luận

Bạn muốn chia sẻ?
Nhập ý kiến của bạn Gửi ý kiến

Chưa có bình luận