DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

Báo cáo sâu bệnh tuần 36 (03/09/2019 - 06/09/2019) tỉnh Lâm Đồng

TỈNH LÂM ĐỒNG

Chi cục Bảo Vệ Thực Vật – Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng

BÁO CÁO SÂU BỆNH TUẦN 36/2019

(Từ 03/9/2019 đến 06/9/2019)

1. Điều kiện thời tiết.

  • Nhiệt độ thấp: 16,1 – 180C
  • Nhiệt độ trung bình: 19,5 – 22,70C
  • Nhiệt độ cao: 29,3 – 320C
  • Ẩm độ không khí trung bình: 83 – 90%
  • Lượng mưa: 350 – 287 mm

Tuần qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu ấm u, có mưa vừa đến mưa to.

2. Tình trạng bệnh trên cây cà phê

  • Bọ xít muỗi gây hại 1.010ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông, (giảm 241ha so với kỳ trước), TLH 15 - 28%.
  • Bệnh gỉ sắt ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 313ha tại Đà Lạt, Lâm Hà, TLH 27-41%.
  • Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, rệp vẩy,… gây hại ở mức nhẹ.

3. Dự báo sâu bệnh tuần tới

  • Thời gian tới thời tiết tiếp tục có mưa thuận lợi cho bọ xít muỗi, bệnh vàng lá, gỉ sắt, khô cành khô quả có khả năng phát triển và lây lan mạnh, cần thường xuyên kiểm tra vườn trồng và phòng trừ kịp thời…

4. Biện pháp phòng ngừa

  • Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin ...để phòng trừ.

Bình luận

Bạn muốn chia sẻ?
Nhập ý kiến của bạn Gửi ý kiến

Chưa có bình luận