DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

Báo cáo sâu bệnh tuần 38 (16/09/2019 - 20/09/2019) tỉnh Gia Lai

TỈNH GIA LAI

Chi cục Bảo Vệ Thực Vật – Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO SÂU BỆNH TUẦN 38/2019

(Từ 16/9/2019 đến 20/9/2019)

1. Điều kiện thời tiết.

 • Nhiệt độ thấp: 17 - 190C
 • Nhiệt độ trung bình: 21 - 230C
 • Nhiệt độ cao: 29 - 310C
 • Ẩm độ không khí trung bình: 75-85%
 • Lượng mưa: 10 - 30 mm
 • Số giờ nắng: 35 - 65 giờ

Trong tuần, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa ở vài nơi. Cây trồng phát triển bình thường.

2. Tình trạng bệnh trên cây cà phê.

 • Bệnh gỉ sắt TLB 3-30%, DTN 3.903,6 ha, tăng so với kỳ trước. Rệp sáp TLH 2,5-50%, DTN 2.173,6 ha, tương đương so với kỳ trước. Bệnh khô cành TLH 2,5-50%, DTN 3.548,6 ha, tương đương so với kỳ trước. Bệnh rụng quả TLB 2-25%, DTN 716,5 ha, tăng so với kỳ trước. Bệnh nấm hồng TLB 2,5-25%, DTN 41,2 ha, tăng nhẹ so với kỳ trước.

3. Dự báo sâu bệnh tuần tới

 • Hiện tượng rụng quả, bệnh nấm hồng gây hại tăng nhẹ.     

4. Biện pháp phòng ngừa

 • Kiểm tra sự phát sinh gây hại của rệp sáp, rệp vảy, mọt đục quả, bệnh nấm hồng để có biện pháp xử lý sớm không để lây lan.
 • Phòng trừ bệnh rụng quả cà phê theo Văn bản số 1829/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 13/8/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ rụng quả trên cây cà phê trong giai đoạn mùa mưa.
 • Đối với cà phê KTCB cần chăm sóc, bón phân đầy đủ, cân đối, thường xuyên thăm vườn để quản lý, phòng trừ sâu bệnh kịp thời.
 • Các vườn cà phê tái canh khi thực hiện cần tuân thủ theo Quy trình tái canh cà phê vối ban hành kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT, ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bình luận

Bạn muốn chia sẻ?
Nhập ý kiến của bạn Gửi ý kiến

Chưa có bình luận