DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

Báo cáo sâu bệnh tuần 39 (23/09/2019 - 27/09/2019) tỉnh Lâm Đồng

TỈNH LÂM ĐỒNG

Chi cục Bảo Vệ Thực Vật – Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng

BÁO CÁO SÂU BỆNH TUẦN 39/2019

(Từ 23/9/2019 đến 27/9/2019)

1. Điều kiện thời tiết.

 • Nhiệt độ thấp: 15,4 – 17,80C
 • Nhiệt độ trung bình: 18,7 – 21,90C
 • Nhiệt độ cao: 28,6 – 330C
 • Ẩm độ không khí trung bình: 85 – 91%
 • Lượng mưa: 80,5– 229,8 mm

Tuần qua, thời tiết tỉnh Lâm Đồng chủ yếu trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi.

2. Tình trạng bệnh trên cây cà phê

 • Bọ xít muỗi gây hại 738ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đam Rông, (giảm 267ha so với kỳ trước), TLH 12 - 28%.
 • Bệnh gỉ sắt ít biến động so với kỳ trước, nhiễm 266ha tại Đà Lạt, Lâm Hà, TLH 25-40%.
 • Bệnh khô cành, khô quả gây hại 718ha tại Lạc Dương, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà (tăng 30,2ha so với kỳ trước), TLH 15-25%.
 • Rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục thân mình trắng, rệp vẩy,… gây hại ở mức nhẹ.

3. Dự báo sâu bệnh tuần tới

 • Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn tuần tới thời tiết các khu vực tiếp tục có mưa, trời âm u, thuận lợi cho bọ xít muỗi phát triển gây hại trên cây cà phê chè, cần thường xuyên kiểm tra vườn trồng và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như bệnh khô cành khô quả, rỉ sắt, vàng lá.

4. Biện pháp phòng ngừa

 • Bọ xít muỗi: Thường xuyên vệ sinh vườn, làm sạch cỏ dại, phát quang bụi rậm hạn chế bọ xít muỗi cư trú. Có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Cypermethrin + Chlorpyrifos ethyl, Cypermethrin... để phòng trừ.

Bình luận

Bạn muốn chia sẻ?
Nhập ý kiến của bạn Gửi ý kiến

Chưa có bình luận