DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

TUYẾN TRÙNG TRÊN CÂY CÀ PHÊ


1. Nguyên nhân, tác hại
- Nguyên nhân: Chủ yếu của bệnh là tuyến trùng Pratylenchus coffeae (Zimmermann) Schuurmanns-Stekhoven, Pratylenchus spp., Meloidogyne spp... kết hợp với nhiều loại nấm như Fusarium oxysporum, Fusarium spp, Rhizoctonia bataticola (Taub) Briton-Jones… Các vết thương hay nốt sưng trên rễ do tuyến trùng gây ra sẽ tạo điều kiện cho các loài nấm xâm nhiễm và gây hại cây.
- Tác hại: Các loài tuyến trùng và nấm bệnh này có sẵn trong đất và rễ của các vườn cà phê già cỗi và chỉ làm suy yếu các vườn này nhưng lại dễ dàng gây chết cho cà phê kiến thiết cơ bản khi trồng lại
- Triệu chứng gây hại:

  • Tuyến trùng Pratylenchus coffeae sẽ tạo ra các vết thương màu nâu đen trên cả rễ tơ và rễ cọc.
  • Tuyến trùng Meloidogyne spp. tạo những nốt sưng nhỏ ở rễ, cũng có thể là những vết sưng lớn và dài dọc theo rễ.

Hình 1. Triệu chứng cây cà phê kiến thiết cơ bản bị bệnh vàng lá thối rễ do tuyến trùng và nấm gây hại

  Hình 2. Rễ cà phê  do tuyến trùng gây hại
 
 

2. Thời gian gây hại:
Bệnh xuất hiện quanh năm, gây hại nặng vào giai đoạn chuyển mùa từ mùa mưa sang mùa khô hoặc từ mùa khô sang mùa mưa.
3. Biện pháp phòng trừ:
- Duy trì cây che bóng, cây đai rừng chắn gió để giúp cho vườn cây có năng suất ổn định.
- Bón phân vô cơ cân đối theo độ phì đất, tăng cường bón phân hữu cơ hoặc các chế phẩm sinh học cải tạo đất, nhất là đối với các vườn cây đã cho năng suất cao trong nhiều năm. Tăng cường sử dụng phân bón lá để cung cấp trực tiếp dinh dưỡng cho cây giúp cây duy trì được sinh trưởng và vượt qua giai đoạn khủng hoảng do hệ thống rễ bị tổn thương.
- Hạn chế xới xáo, làm bồn trong những vườn cây đã bị bệnh để tránh sự lây lan bệnh qua việc làm tổn thương bộ rễ.
- Không tưới tràn từ vườn bệnh sang vườn không bệnh
- Đối với các vườn vừa bị tuyến trùng gây hại nên đào bỏ các cây bị bệnh nặng để hạn chế sự lây lan của tuyến trùng và nấm bệnh.
- Trồng các loại cây trồng xen vào giai đoạn kiến thiết cơ bản để hạn chế tuyến trùng như: cúc vạn thọ (Tagetes erecta, Tagetes patula, Tagetes minuta), cây muồng hoa vàng (Crotalaria spectabilos, Crotalaria juncea).
- Sử dụng các thuốc sinh học: sử dụng thuốc sinh học trừ tuyến trùng kết hợp với các thuốc sinh học trừ nấm như sau:

  • Thuốc trừ tuyến trùng: Sử dụng một trong các loại sau theo huowngsdaanx của nhà sản xuất: Abamectin (Tervigo 020 SC); Chitosan (Oligo - Chitosan) (Jolle 1 SL, 40 SL, 50 WP; Kaido 50 SL, 50 WP); Paecilomyces lilacinus (Palila 500 WP); Clinoptilolite (Map logic 90 WP); Paecilomyces lilacinus (Palila 500 WP), Cytokinin (Zeatin) (Geno 2005 2 SL),
  • Thuốc sinh học trừ nấm như Trichoderma viride (Biobus 1.00 WP), Trichoderma spp. (TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g).

- Biện pháp hóa học:

  • Xử lý các cây mới bị nhiễm bệnh và các cây xung quanh vùng bị gây hại bằng một trong các loại thuốc trừ tuyến trùng sau đó xử lý thuốc trừ nấm bệnh. Nên xử lý thuốc 2 lần cách nhau 15 – 30 ngày để phòng và cô lập nguồn bệnh. Khi xử lý thuốc yêu cầu đất phải đủ độ ẩm.
  • Nếu tưới thuốc trong mùa khô phải tưới nước trước. Sau khi cây phục hồi cần bổ sung phân hữu cơ và phân bón lá cho cây.
  • Việc sử dụng thuốc nên thực hiện trong mùa mưa (tốt nhất vào đầu mùa mưa trong tháng 4 đến tháng 5) khi đất có đủ độ ẩm.
  • Sử dụng thuốc trừ tuyến trùng: Abamectin + Thiamethoxam (Solvigo 108SC), Benfuracarb (Fucarb 20 EC)
  • Sau đó xử lý một trong các thuốc trừ nấm: Copper Hydroxide (DuPontTM KocideÒ 53.8 DF), Cuprous Oxide (Norshield 58 WP).

Trích nguồn tài liệu:  
“Bộ bài giảng và công cụ bài giảng về sản xuất cà phê bền vững”
Cùng phối hợp thực hiện giửa Trung tâm Phát triển Cộng đồng (CDC), văn phòng UTZ Việt Nam, Solidaridad – Scan, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Năm xuất bản: 2015

 

Bình luận

Bạn muốn chia sẻ?
Nhập ý kiến của bạn Gửi ý kiến

Chưa có bình luận