DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

GIỚI THIỆU GIỐNG TIÊU

06/10/2018

Sự khác biệt của các giống tiêu dựa trên các cơ sở: hình dạng lá, buồng hoa, chùm quả, tỷ lệ quả trên buồng...

KỸ THUẬT LÀM VƯỜN ƯƠM TIÊU

06/10/2018

Chia sẻ cách ươm tiêu lươn tất cả các bước như: chuẩn bị bầu ươm, đất, ... lâu năm nên làm dàn sắt không gỉ