DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

TRỒNG XEN HỒ TIÊU TRONG VƯỜN CÀ PHÊ

05/09/2018

Tìm hiểu mô hình trồng xen hồ tiêu trong vườn cà phê đem lại hiệu quả kinh tế khá cao.

TRỒNG THUẦN (100% HỒ TIÊU)

05/09/2018

Hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng hồ tiêu thuần (100% hồ tiêu) một cách khoa học và hiệu quả nhất.