DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

SÂU ĐỤC THÂN HẠI TIÊU

06/10/2018

Sâu đục thân là một loại sâu nguy hiểm và khó trị nhất đối với cây hồ tiêu.

BỌ XÍT HẠI TIÊU

06/10/2018

Bọ xít là loài chích hút gây hại cho hồ tiêu ở chồi non, lá non, chùm hoa non và quả non.

RỆP SÁP HẠI TIÊU (Pseudococcus sp.)

07/10/2018

Rệp sáp là loài côn trùng thuộc họ chích hút, gây hại tiêu trên cây ở chùm hoa, chùm quả, đọt non, cuống lá...

TUYẾN TRÙNG HẠI TIÊU

07/10/2018

Mời bà con cùng tìm hiểu các thông tin về tuyến trùng gây hại trên cây tiêu.