DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

BỆNH VÀNG LÁ (CHẾT CHẬM)

07/09/2018

Bà con cùng tìm hiểu thông tin bệnh vàng lá để có biện pháp phòng trừ phù hợp nhất cho tiêu.

BỆNH CHẾT NHANH

10/09/2018

Mời bà con tìm hiểu triệu chứng, nguyên nhân gây bệnh chết nhanh ở hồ tiêu.

BỆNH TẢO ĐỎ (có vùng gọi là bệnh đốm lá, rĩ sắt)

10/09/2018

Mời bà con tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng, biện pháp phòng ngừa bệnh tảo đỏ.

BỆNH THÁN THƯ

08/10/2018

Thán thư là bệnh nguy hiểm cho Hồ Tiêu chỉ đứng sau bệnh chết nhanh và các loại bệnh do nấm hại rễ.