DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

Bài 1: Làm đất, trồng mới và tái canh

22/02/2019

Trong quá trình cày lần đầu và bừa lại cần thu gom rễ và tàn dư thực vật trong đất để đốt tiêu hủy nguồn bệnh. Sau đó tiếp tục phơi đất thêm 1 tháng v...

Bài 2: Kĩ thuật làm vườn ươm

22/02/2019

Vị trí vườn ươm thuận tiện cho việc quản lý chăm sóc như gần nguồn nước, không bị ô nhiễm các chất độc hại cho cây, thuận tiện đường vận chuyển, đất ...

Bài 3: Kỹ thuật trồng cà phê

26/02/2019

Dùng dao cắt một lát đất cách đáy túi bầu 1-1,5 cm để loại bỏ phần rễ cọc bị cong ở đáy bầu, xé túi bầu và nhẹ nhàng bóc tách ra khỏi bầu đất, ngắt bỏ...

Bài 4: Kỹ thuật chăm sóc cây con

26/02/2019

Cà phê mới trồng chưa có đủ đai rừng và che bóng trong hai năm đầu cần dùng cọc gỗ , tre cắm xiên ở hướng ngược chiều của cây khi có gió mạnh và cách ...

Bài 5: Đai rừng - che bóng - phủ đất

26/02/2019

Khi trồng mới hoặc tái canh thì tùy theo thực tế để tiến hành. Nếu tái canh mà cây đai rừng trên vườn cà phê cũ đã bị phá bỏ, cần phải thiết kế và tr...