DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

Giá tham khảo thị trường trên các tỉnh

Xem giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên mới nhất chính xác nhất. Gia ca phe được khảo sát tại các công ty, doanh nghiệp, đại lý cà phê khu vực tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông

Giá sàn (ngày 20/11/2019)

Tỉnh
/huyện (khu vực khảo sát)
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch (24h)
Đại diện
Giá sàn
New york Cafe chè 106 usc/lbs -0.6 Công ty
London Cafe vối 1.372 usd/tấn -26 Công ty
P. Thống Nhất Nhân xô vối 34.500 VND/kg -500 Xuất khẩu

Giá nhân xô vối (ngày 20/11/2019)

Tỉnh
/huyện (khu vực khảo sát)
Giá thu mua
Đơn vị: VNĐ/kg
Chênh lệch(24h)
Đại diện
Đak Nông
X. Đức Minh 33.400 -400 Công ty
X. Đức Minh 33.100 -400 Đại lý
X. Đắk Lao 33.300 -600 Công ty
X. Đắk Lao 33.000 -600 Đại lý
Tt. Đắk Mil 33.400 -500 Công ty
Tt. Đắk Mil 33.100 -500 Đại lý
X. Tâm Thắng 33.500 -500 Công ty
X. Tâm Thắng 33.100 -600 Đại lý
X. Đắk Wil 33.500 -500 Công ty
X. Đắk Wil 33.200 -500 Đại lý
Tt. Ea T'Ling 33.400 -500 Công ty
Tt. Ea T'Ling 33.100 -500 Đại lý
Đak Lak
X. Hoà Đông 33.300 -700 Công ty
X. Hoà Đông 33.200 -600 Đại lý
X. Ea Púk 33.300 -800 Công ty
X. Ea Púk 33.100 -700 Đại lý
X. Tam Giang 33.300 -900 Công ty
X. Tam Giang 33.100 -800 Đại lý
X. Ea Tam 33.300 -800 Công ty
X. Ea Tam 33.000 -800 Đại lý
X. Hòa Thắng 33.300 -700 Công ty
X. Hòa Thắng 33.100 -700 Đại lý
X. Ea Tu 33.300 -700 Công ty
X. Ea Tu 33.200 -600 Đại lý
Gia Lai
X. Ia Le 33.300 -500 Công ty
X. Ia Le 33.000 -500 Đại lý
X. Ia Phang 33.300 -600 Công ty
X. Ia Phang 33.000 -500 Đại lý
X. Ia Hrú 33.400 -400 Công ty
X. Ia Hrú 33.100 -400 Đại lý
X. Chư HDrông 33.300 -500 Công ty
X. Chư HDrông 33.000 -500 Đại lý
P. Hội Phú 33.300 -500 Công ty
P. Hội Phú 33.000 -500 Đại lý
P. Yên Đỗ 33.300 -500 Công ty
P. Yên Đỗ 33.000 -500 Đại lý
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận 33.300 -400 Công ty
X. Bảo Thuận 32.800 -400 Đại lý
X. Tân Nghĩa 33.300 -400 Công ty
X. Tân Nghĩa 32.800 -400 Đại lý
Tt. Di Linh 33.300 -400 Công ty
Tt. Di Linh 32.800 -400 Đại lý

Giá nhân xô chè (ngày 20/11/2019)

Tỉnh
/huyện (khu vực khảo sát)
Giá thu mua
Đơn vị: VNĐ/kg
Chênh lệch(24h)
Đại diện
Đak Nông
Đak Lak
Gia Lai
Lâm Đồng
X. Xuân Trường 50.000 -1000 Công ty
X. Xuân Trường 49.000 -1000 Đại lý
X. Tà Nung 50.000 -1000 Công ty
X. Tà Nung 49.000 -1000 Đại lý
P. 4 50.000 -1000 Công ty
P. 4 49.000 -1000 Đại lý

Giá quả tươi vối (ngày 20/11/2019)

Tỉnh
/huyện (khu vực khảo sát)
Giá thu mua
Đơn vị: VNĐ/kg
Chênh lệch(24h)
Đại diện
Đak Nông
Đak Lak
Gia Lai
Lâm Đồng

Giá quả tươi chè (ngày 20/11/2019)

Tỉnh
/huyện (khu vực khảo sát)
Giá thu mua
Đơn vị: VNĐ/kg
Chênh lệch(24h)
Đại diện
Đak Nông
Đak Lak
Gia Lai
Lâm Đồng