DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE

Giá tham khảo thị trường trên các tỉnh

Xem giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên mới nhất chính xác nhất. Gia ca phe được khảo sát tại các công ty, doanh nghiệp, đại lý cà phê khu vực tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông

Giá sàn (ngày 22/07/2019)

Tỉnh
/huyện (khu vực khảo sát)
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch (24h)
Đại diện
Giá sàn
New york Cafe chè 109 usc/lbs +1.2 Công ty
London Cafe vối 1.427 usd/tấn +4 Công ty
P. Thống Nhất Nhân xô vối 35.400 VND/kg +100 Xuất khẩu

Giá nhân xô vối (ngày 22/07/2019)

Tỉnh
/huyện (khu vực khảo sát)
Giá thu mua
Đơn vị: VNĐ/kg
Chênh lệch(24h)
Đại diện
Đak Nông
X. Đắk Sin 34.300 +100 Công ty
X. Đắk Sin 34.000 +100 Đại lý
X. Đắk Wer 34.400 +300 Công ty
X. Đắk Wer 34.100 +300 Đại lý
Tt. Kiến Đức 34.300 +100 Công ty
Tt. Kiến Đức 34.000 +200 Đại lý
X. Trường Xuân 34.400 +100 Công ty
X. Trường Xuân 34.000 +100 Đại lý
X. Nâm N'Jang 34.300 +100 Công ty
X. Nâm N'Jang 34.000 +100 Đại lý
X. Đắk N'Drung 34.400 +100 Công ty
X. Đắk N'Drung 34.100 +100 Đại lý
X. Đức Minh 34.300 +0 Công ty
X. Đức Minh 34.000 +0 Đại lý
X. Đắk Lao 34.300 +0 Công ty
X. Đắk Lao 34.000 +0 Đại lý
Tt. Đắk Mil 34.300 +0 Công ty
Tt. Đắk Mil 34.000 +0 Đại lý
X. Tâm Thắng 34.300 +0 Công ty
X. Tâm Thắng 34.000 +0 Đại lý
X. Đắk Wil 34.300 +0 Công ty
X. Đắk Wil 34.000 +0 Đại lý
Tt. Ea T'Ling 34.300 +0 Công ty
Tt. Ea T'Ling 34.000 +0 Đại lý
Đak Lak
X. Hoà Đông 34.400 +100 Công ty
X. Hoà Đông 34.200 +0 Đại lý
X. Ea Púk 34.400 +100 Công ty
X. Ea Púk 34.200 +200 Đại lý
X. Tam Giang 34.400 +100 Công ty
X. Tam Giang 34.200 +100 Đại lý
X. Ea Tam 34.400 +100 Công ty
X. Ea Tam 34.100 +100 Đại lý
X. Ea KPam 34.700 +200 Công ty
X. Ea KPam 34.400 +100 Đại lý
X. Cư Dliê M'nông 34.700 +200 Công ty
X. Cư Dliê M'nông 34.300 +100 Đại lý
X. Ea Kiết 34.700 +200 Công ty
X. Ea Kiết 34.400 +200 Đại lý
X. Dlê Yang 34.500 +0 Công ty
X. Dlê Yang 34.400 +100 Đại lý
X. Ea Hiao 34.500 +0 Công ty
X. Ea Hiao 34.300 +100 Đại lý
Tt. Ea Drăng 34.500 +0 Công ty
Tt. Ea Drăng 34.400 +100 Đại lý
X. Hòa Thắng 34.400 +100 Công ty
X. Hòa Thắng 34.100 +0 Đại lý
X. Ea Tu 34.400 +100 Công ty
X. Ea Tu 34.200 +0 Đại lý
Gia Lai
X. Ia Le 34.600 +0 Công ty
X. Ia Le 34.100 +100 Đại lý
X. Ia Phang 34.500 +200 Công ty
X. Ia Phang 33.900 +100 Đại lý
X. Ia Hrú 34.500 +0 Công ty
X. Ia Hrú 34.000 +100 Đại lý
X. Chư HDrông 34.600 +0 Công ty
X. Chư HDrông 34.000 +100 Đại lý
P. Hội Phú 34.400 +0 Công ty
P. Hội Phú 33.900 +100 Đại lý
P. Yên Đỗ 34.700 +0 Công ty
P. Yên Đỗ 34.100 +0 Đại lý
Lâm Đồng
X. Lộc An 34.200 +700 Công ty
X. Lộc An 33.700 +500 Đại lý
X. Lộc Ngãi 33.900 +400 Công ty
X. Lộc Ngãi 33.400 +200 Đại lý
Tt. Lộc Thắng 33.900 +400 Công ty
Tt. Lộc Thắng 33.400 +200 Đại lý
X. Bảo Thuận 34.000 +0 Công ty
X. Bảo Thuận 33.500 +0 Đại lý
X. Tân Nghĩa 34.000 +0 Công ty
X. Tân Nghĩa 33.500 +0 Đại lý
Tt. Di Linh 34.000 +0 Công ty
Tt. Di Linh 33.500 +0 Đại lý
X. Tân Hà 34.100 +100 Công ty
X. Tân Hà 33.700 +100 Đại lý
X. Đạ Đờn 34.000 +100 Công ty
X. Đạ Đờn 33.600 +100 Đại lý
X. Phi Tô 34.200 +100 Công ty
X. Phi Tô 33.800 +100 Đại lý

Giá nhân xô chè (ngày 22/07/2019)

Tỉnh
/huyện (khu vực khảo sát)
Giá thu mua
Đơn vị: VNĐ/kg
Chênh lệch(24h)
Đại diện
Đak Nông
Đak Lak
Gia Lai
Lâm Đồng
X. Xuân Trường 44.000 +0 Công ty
X. Xuân Trường 43.000 +0 Đại lý
X. Tà Nung 44.000 +0 Công ty
X. Tà Nung 43.000 +0 Đại lý
P. 4 44.000 +0 Công ty
P. 4 43.000 +0 Đại lý

Giá quả tươi vối (ngày 22/07/2019)

Tỉnh
/huyện (khu vực khảo sát)
Giá thu mua
Đơn vị: VNĐ/kg
Chênh lệch(24h)
Đại diện
Đak Nông
Đak Lak
Gia Lai
Lâm Đồng

Giá quả tươi chè (ngày 22/07/2019)

Tỉnh
/huyện (khu vực khảo sát)
Giá thu mua
Đơn vị: VNĐ/kg
Chênh lệch(24h)
Đại diện
Đak Nông
Đak Lak
Gia Lai
Lâm Đồng