DỊCH VỤ THÔNG TIN GREENCOFFEE
Click link

Thông tin thời tiết

Thông tin GAPsTất cả


Bài 2: Tạo hình


Mục đích của việc tạo hình là để tạo cho cây phát triển bộ tán cân đối, loại bỏ các cành vô hiệu để ... Đọc thêm

Bài 1: Phân bón


Cà phê là loại cây trồng có nhu cầu cao về dinh dưỡng, ngoài việc lựa chọn đất phù hợp trong đó có đ... Đọc thêm

Bài 4: Bảo quản cà phê


Cà phê chè tại các vùng như Tây Bắc, Quảng trị sau khi chế biến xong đạt độ ẩm từ 11 đến dưới 12% và... Đọc thêm

Bài 3: Phơi hoặc sấy khô cà phê


Mục đích của phơi hoặc sấy là làm khô cà phê để độ ẩm trong hạt cà phê còn lại 11 đến 12%. Phơi nắng... Đọc thêm

Bài 2: Xát vỏ và làm sạch nhớt


Chất lượng cà phê là kết quả tổng hợp của các yếu tố trong chuỗi sản xuất bao gồm giống, đất đai, qu... Đọc thêm

Bài 1: Thu hoạch


Thu hái chế biến bảo quản là công việc cuối cùng trong chuỗi sản xuất cà phê, là yếu tố quan trọng t... Đọc thêm
-->

Các đơn vị liên kết